T E C K O M A T O R P S H I S T O R I E N!


Du befinner dig i Teckomatorp.

Det är natt och du står framför ett hus.

Du knackar på dörren.

En lampa tänds i huset.

Du hör hur nyckeln vrids om i låset, men sen händer inget mer.

Du tittar in i huset. Till vänster om hallen går en korridor. Du går dit och öppnar första dörren till höger.

På ett bord ligger en papperspåse och en knytnävsstor sten och brottas. En sax hoppar bredvid och gör då och då utfall mot påsen och stenen. Det hela verkar vara en ganska avancerad omgång av sten-sax-påse.

Efter tre minuter utan att någon har avgått med segern så går du ut i korridoren igen.

Du går och öppnar nästa dörr till höger.

En tidning ligger på golvet. En av nyheterna på uppslaget är inringat.

"Jorden är platt-sällskapet har medlemmar över hela klotet."

Du lämnar kvar tidningen och går ut i korridoren igen och öppnar tredje dörren till höger.

Där inne pågår en pingismatch mellan Jan-Ove Waldner och en parkbänk.


Vad händer sen?


Passar inte någon av ovanstående fortsättningar så skriv en egen!
Max 250 tecken.

Alfabetets sista bokstav:
Antal tecken kvar